סירוב לבדיקת שתן בצבא

סירוב לבדיקת שתן בצבא

במדינת ישראל, שימוש בסמים או כל עיסוק בהם שלא באישור כדין הינו אסור על פי חוק ומהווה עבירה על פקודת הסמים המסוכנים (התשל"ג 1973). איסור זה נכלל גם בפקודות הצבא, וכפועל יוצא מכך, מערכת האכיפה הצבאית (משטרה צבאית) רשאית לבצע פעולות מנע במסגרתן מתבקשים החיילים למסור דגימות שתן, וזאת לצורך איתור חיילים החשודים בשימוש, החזקה והספקה של סמים ולצורך איסוף ראיות במטרה להעמידם לדין פלילי.

הזכות לסירוב

על פי חוק השיפוט הצבאי נקבע כי נטילת דגימת שתן מחייל בשירות סדיר או קבע, תתבצע אך ורק במידה והחייל מסכים לכך ובכתב, כאשר לכל חייל עומדת הזכות לסרב לבדיקה ללא צורך במתן הסברים בנוגע לסירובו. כמו כן נקבע בחוק כי הסירוב למסירת דגימת שתן מצד החייל אינו מספק את החשד בגינו ניתן לעכב או לעצור את החייל. רוצים לדעת יותר על הזכויות העומדות לרשותכם בכל הנוגע לסירוב במסירת דגימת שתן במהלך שירותכם הצבאי? זה הזמן להיוועץ עם עורך דין לענייני צבא המתמחה בנושא.

צו קש"ב המחייב חייל חשוד בשימוש בסמים למסור דגימת שתן

יחד עם זאת, במקרים בהם מתעורר חשד כנגד אותו חייל למעורבות בעבירת סמים, רשאי הקש"ב (קצין שיפוט בכיר במשטרה הצבאית) להורות כי על החייל המסרב למסור דגימת שתן לבצע את הבדיקה, וזאת במסגרת הוצאת צו קש"ב. הליך הוצאתו של צו קש"ב  לביצוע דגימת שתן מתאפשרת אך ורק במקרים בהם קיימת תשתית כלשהיא כנגד החשוד (ידיעה מודיעינית, עדות וכדומה), ואך ורק לאחר שהחשוד השמיע את טענותיו באשר לסירובו למסור דגימת שתן. רוצים לדעת יותר על הליך הוצאת צו קש"ב? זה הזמן להיוועץ עם עורך דין צבאי המתמחה בנושא.

סירוב למסירת דגימת שתן עלול להוביל לרישום פלילי

עד לפני מספר שנים, סירוב למסירת דגימת שתן לא גרר אחריו רישום פלילי, ובמקרים בהם חייל מסוים סירב לביצוע הבדיקה אף על פי הוראת צו קש"ב, הוגש נגשו כתב אישום בבית דין צבאי בגין ביצוע עבירה על סירוב להיבדק לצורך גילוי שימוש בסמים מסוכנים, וזאת בהתאם לסעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי. העונש הקבוע בחוק השיפוט הצבאי במקרים אלו הינו עד שנתיים מאסר.

בעקבות תיקון 63 לחוק השיפוט הצבאי, הרשעה של נאשם שהוגש נגדו כתב אישום בבית דין צבאי בגין ביצוע עבירת סירוב להיבדק ולמסור דגימת שתן לאיתור סמים, יטמון  בחובו רישום פלילי  (מופחת – לחמש שנים) וזאת בנוסף לעונש הקבוע בחוק.

עורך דין לענייני צבא המתמחה בניהול תיקים כנגד חשודים בביצוע עבירות סמים בצבא, יוכל לסייע לכם בהיבט המשפטי לאורך כל שלבי המעצר והמשפט המנהל כנגדכם בבית הדין הצבאי. במידה וגם אתם נחשדים או מואשמים בביצוע עבירות סמים במהלך השירות הצבאי, זה הזמן להיוועץ עם עורך דין צבאי העוסק ומתחמה בנושא.