אין ספק כי רישום פלילי מהווה נטל מעיק על צווארם של אנשים, בין אם מדובר באזרחים מהשורה שנחקרו על ידי המשטרה ובין אם בעבריינים מורשעים. רישום זה עשוי לעורר בעיות בעת קבלה למקום תעסוקה ובקליטה ליישובים, למנוע לחלוטין עיסוק במקצועות מסוימים, להופיע במחשביהן של שגרירויות זרות ואף להפריע בהליכי אימוץ ילדים. לכן, חשוב לדעת שקיימות מספר אפשרויות למחיקתם של רישומים פליליים בסיועו של עורך דין המתמחה בתחום.

מה נכלל ברישום הפלילי?

הרישום הפלילי מתעד הרשעות ועבירות שאדם ביצע, ואת העונש קיבל בגינן כולל קנסות, צווים, תקופות מאסר ומאסר על תנאי. כלומר, ברישום יופיעו גם עבירות וחקירות משטרה שלא הגיעו לכדי כתב אישום ולהרשעה בבית המשפט, למשל עקב היעדר ראיות מספקות או חוסר עניין לציבור. המשמעות היא שגם אם מצאתם את עצמכם נחקרים במשטרה על עבירה פעוטה יחסית, כגון החזקת סם לשימוש עצמי, וקיבלתם הודעה על סגירת התיק בשל חוסר עניין לציבור, בתעודת היושר שלכם ימשיך להופיע הרישום ולתקופה ארוכה. מעבר לכך, רישום פלילי כולל גם תיקים המצויים עדיין בבירור במחלקות התביעה ובפרקליטות, המכונים תיקי מב”ד.

ואיך מוחקים?

כאמור, ישנן מספר דרכים למחיקת רישום פלילי, והראשונה שבהן היא שינוי עילה. יש להבין כי הרישום נמחק אך ורק כאשר עילת הסגירה היא חוסר אשמה – כלומר המקרה נבדק ונמצא כי לא בוצעה כל עבירה מצד החשוד. על מנת לשנות עילה לסגירת תיק מהיעדר עניין לציבור או מחוסר בראיות יש לפנות למשטרת ישראל. מדובר בבקשה המוגשת אל היחידה שחקרה את המקרה, או אל מטה המשטרה הארצי ששוכן בירושלים. בבקשה זו יש לפרט את הנסיבות שעומדות בבסיס הבקשה, ועל מנת לשפר באופן מהותי את הסיכויים לקבלתה חשוב מאוד להסתייע בעורך דין פלילי.

חנינה מנשיא המדינה

במידה שהרישום הפלילי נושא הרשעה מטעמו של בית משפט, מחיקתו חייבת להיעשות על ידי פנייה לחנינה מנשיא המדינה. בסמכותו של הנשיא לקצר את תקופת ההתיישנות של ההרשעה ומכאן גם את תקופת הרישום, או להורות על מחיקתו הלכה למעשה. תחילה יש לפנות אל מחלקת החנינות של משרד המשפטים, שלאחר בחינה מדוקדקת ואישור מטעם שר המשפטים תעביר את הבקשה לעיונו של הנשיא. יש לציין כי מדובר בהליך ארוך יחסית, ואישורו תלוי בנסיבות אישיות שונות אותן יש להציג כיאות באמצעות עורך דין.

עוד מילה על התיישנות

עבור כל עבירה שהובילה להרשעה קיימת תקופת התיישנות, התלויה בהיותו של הנאשם קטין או בוגר ובעונש שהוטל בגינה. במרבית המקרים, מחיקתה של ההרשעה תתקיים לאחר 10 שנים מסוף תקופת ההתיישנות, כך שמדובר בשנים רבות וארוכות. יחד עם זאת, קיימים מצבים בהם ניתן לקצר את התקופה, כגון במקרה של קטין שגילו נמוך מ- 14 שנים בעת ביצוע העבירה, כאשר העונש כלל פיקוח מטעם קצין מבחן בלבד, או אם ההליך הסתיים באי הרשעה ובענישה של עבודות למען הציבור.

מאמר זה נכתב בשיתוף עם עורך דין אסף דוק – www.dok.co.il