מאוד שכיח שעולה צורך עבור ביטול צו ירושה, שכן לא מן הנמנה שיוצר מצב בו מי שרואה עצמו כיורש הראוי אינו מצויין די צורכו בצוואה או שאינו מופיע בה בכלל. סיבות רבות יכולות להיות לכך, שחלקן קשורות לאופי היחסים בין מחבר הצוואה לבין בני משפחתו או זוגתו. עם זאת ישנם גם מקרים של השפעה פסולה, מניפולציה ואף זיוף. על כן, חשוב להבין את הסיבות לבקשת הביטול עבור הצוואה ועל סמך אילו טיעונים או סיבות ניתן להסיג את המבוקש. בכל מקרה שלא יהיה הליך זה נוטה להיות מסובך ולייצר מתיחות רבה בין בני משפחה וקרובים אחרים, וכיוון שמדובר בהליך חוקי, לא כדאי להיכנס לתהליך ללא עורך דין מומחה בנושא ביטול צו ירושה.

ביטול על סמך עובדות או טענות

כאשר ניתן צו ירושה נקבע שהעיזבון יחולק על פי הוראות הדין. אך יש מקרים בהם ניתן בטל את הצו או לתקן אותו בהתאם לעובדות שונות או לטענות שלא הוצגו בעת מתן הצו. החוק בישראל קובע כללים ונהלים שעושים סדר בכל מה שקשור לחלוקת ירושה. זאת על מנת למנוע מקירם של חילוקי דעות ומחלוקות לאחר פטירה של אדם. החוקים קובעים מי יחלוק את הירושה ומי יהיו היורשים שיתחלקו בעיזבון. צו ירושה קובע כי החלוקה של הירושה תתבצע על פי החוק בי היורשים. אם כי יש מקרים בהם ניתן צו ירושה, אך הוחלט להגיש בקשה עבור ביטול צו ירושה. במקרים אחרים הבקשה תהיה לשנות את צו הירושה ולתקן אותה בהתאם לנסיבות.

על חלוקת הירושה

קיים נוהל קבוע לגבי חלוקת ירושה בין יורשים לאחר פטירתו של אדם. החוק מתייחס למקרים שונים והמטרה שלו היא למנוע מקרים של מריבות ומחלוקות לאחר פטירת המנוח. אך יש מקרים בהם צו הירושה יתבטל או יתוקן בהתאם לנסיבות הספציפיות. סעיף 72 לחוק הירושה מאפשר לבית המשפט או לרשם הירושות לשנות את צו הירושה או לבצע ביטול צו ירושה. התיקון או הביטול יתבצעו בהתאם לעובדות שונות שהתגלו א לטענות שלא הושמעו בעת מתן צו הירושה. באם הוחלט על ביצוע ביטול של צו הירושה או ששוקלים אפשרות של תיקון, יהיה צורך לנהל את התהליך בצורה הנדרשת על מנת להשיג את המטרה הרצויה. במקרים כאלו יעביר הרשם לענייני ירושה בקשה לבית המשפט. הגשת הבקשה לביטול צו ירושה תיעשה על סמך טענה או עובדה שהמבקש יציג. אם כי על המבקש יהיה להסביר מדוע לא הציג את הטענה המוצגת באופן מידי בעת מתן צו הירושה, ומדוע הוא השתהה עם הבקשה.

לדוגמה, יש מקרים בהם מתברר כי יש יורש נוסף שלא התייחסו אליו בצו הירושה. כמובן שיהיה על השופט לבדוק את העניין ולוודא כי הוא אכן אמור לקחת חלק בירושה. והיה אם יתברר כי אכן כך הם פני הדברים יתקנו את צו הירושה, כך שכל היורשים יתחלקו בירושה כהוגן. לאחר ביצוע תיקון או ביטול צו ירושה יהיה על הרשם להודיע על כך. כמו כן עליו לפנות אל היורשים כדין ולאלו שנהנים מהעיזבון בהתאם לצוואה ויודיע להם על השינוי.

צו ירושה ניתן לתקן או לבטל. פעולות אלו מתבצעות על ידי רשם הירושות אל מול בית המשפט על פי הנהלים הנדרשים בחוק.