דיני ירושה ועזבונות

מיהו יורש? חוק הירושה אומר כי בהיעדר צוואה, יורשי העזבון יהיה אלו המפורטים בחוק.

דיני ירושה ועזבונות קובעים את זכויות הירושה של בני הזוג של המוריש, את החלקים השונים בעזבון ואת אופציית הסתלקותו של היורש ועוד.

מעט אינפורמציה מהותית אודות מיסוי צוואה

חלק חיוני של דיני ירושה ועזבונות כולל את פרק מיסוי צוואה. במדינת ישראל לא קיים מס עזבון או מס ירושה, אך עשויים להיווצר חיובי מס תוך הליך הירושה, באם מבוצע ללא תכנון מקדים ונאות של ירושה.

בכדי להימנע ככל הניתן ממיסוי ירושה, ראוי לבצע תכנון מס. תכנון ירושה מעין זה, ימנע חיובי במסגרת חלוקת הירושה והעזבון הין היורשים. כחלק מנושא דיני ירושה ועזבונות חיוני במיוחד להיזהר במה שנוגע בהעברות מקרקעין בירושה, שהרי מדבר במקרים בהם חיובי המס עלולים להיות משמעותיים. יש לכלול תכנון מס נאות במסגרות של עריכת צוואה, חלוקת עזבון ועריכת הסכמים בין יורשים.

כיצד יש לנהל עזבון

טרם קבלת צו קיום צוואה או צו ירושה ולאחר קבלתם, יש לבית המשפט למשפחה או לרשם הירושה, לטובת מינוי מנהל עזבון. מנהל עזבון – תפקידו לכנס נכסי העזבון, לשלם מלוא חובות העזבון ולחלק נכונה את יתרת העזבון. באפשרותו של המוריש בצוואה להורות על מינוי של מנהל עזבון וזהותו. היורשים ומנהל העזבון יכולים להגיע להסכם ובמסגרתו לקבוע דרך לחלוקת העזבון, זאת בשונה מהכתוב בצוואה או בצו הירושה.

דיני ירושה ועזבונות – מידע חיוני ומהותי אודות פסילת צוואה

אפשר לפסול צוואה באמצעות הגשה של התנגדות לקיום הצוואה, עבור רשם הירושה. חוק הירושה כולל מספר עילות אפשרויות להתנגדות קיום צוואה ופסילתה, בין השאר – השפעה בלתי הוגנת, מעורבות המוריש והיעדר כשירות המוריש, כולל היעדר כשירות רפואית. התנגדות זו לקיום צוואה צריך להגיש לרשם הירושה, בעוד היא ערוכה לפי חוק ותקנות הירושה.

אודות צו ירושה

לאחר פטירתו של אדם, פונים לבית הדין הרבני או לרשם הירושה, בכדי שיעניקו צו ירושה המצהיר אודות יורשי הנפטר. במקרה של קיום צוואה – מבקשים צו קיום צוואה כדי לקיים את צוואת המונח ולהצהיר על יורשיו. אותו אדם הרואה עצמו נפגע מבקשה כלשהי בהקשר זה, רשאי להגיש התנגדותו למתן צו קיום הצוואה או צו הירושה, בטווח הזמן הקבוע בחוק. במידה שמתאים, ניתן לתקן צו קיום צוואה או צו ירושה, לאחר שניתנו, באם מסתבר כי ישנה טעות.

צוואה – מהי?

חוק הירושה המדובר מכיר בארבע סוגים של צוואות, המותירות למוריש להוריש עזבון – צוואה בעל-פה, צוואה בפני רשות, צוואה בעדים וצוואה בכתב יד. צוואה יכולה לכלול הוראות, כדוגמת – הוראת יורש במקום יורש, או יורש אחר יורש וחיובים ותנאים שונים.

על-מנת לעמוד בתנאי העזבון והירושה בהתאם לצוואה, יש להגיש בקשה עבור מתן צו קיום צוואה.