נתונים שמתפרסמים מדי שנה מגלים, שמדי יום נפתחים בין 12 ל-15 חקירות שונות במסגרת מצ"ח. מדובר על חקירות מסוגים שונים אותם חוקרת המשטרה הצבאית בעזרת החוקרים השונים שמשרתים בה.

בגדול חקירת מצח מתבצעת כאשר יש חשד או עדויות לאירועים פליליים של חיילים בזמן השירות. מדובר על אירועים כגון, עבירות סמים, עבירות רכוש, אלימות פיזית, תאונות דרכים, תאונות אימונים ועוד. העבירות הנ"ל צריכות להתבצע בזמן השירות הצבאי. לצד חקירת מצח שמתבצעת על ידי חוקרים צבאיים, יש למשטרה הצבאית גם בתי כלא צבאיים, סוכנים חשאיים, וכן משטרה שמתמחה באכיפת משמעת,תעבורה, וטיפול בעריקים ומשתמטים.

מבחינת החיילים שעומדים לחקירת מצ"ח, אזי שזכותם להיות מיוצגים על ידי עצמם, על ידי עורכי דין צבאיים מהסנגוריה הצבאית או עורכי דין שיש להם רשות וסמכות לעמוד בפני בית דין צבאי. לחיילים עצמם יש זכות לשמור על זכות השתיקה בדיוק כמו במשפט אזרחי ויש לו זכות לאי הפללה עצמית, כלומר הוא לא חייב להשיב על שאלות שעלולות להפליל אותו. חשוב להבהיר, שאם חייל מואשם בעבירות צבאיות, הן נרשמות לו ובמקרים מסוימים עלולות להשפיע על עתידו, ובפרט על הקריירה שלו.

חקירת מצח אומנם מתנהלת על ידי חוקרים בכירים, חלקם מכהנים בתפקיד במסגרת שירות קבע וחלקם במילואים, אך ככלל רוב המשטרה הצבאית מורכב מחיילים סדירים שאמונים על המשמעת של חבריהם. את ההכשרה הם מקבלים במסגרת בה"ד 13, בית ספר למשטרה צבאית. רוב השוטרים עוברים טירונות 02, מי שמיועד לתפקידים ביטחוניים עוברים טירונות 03 ומשם ממשיכים לקורסים שונים במסגרת המשטרה הצבאית.

בדומה למשטרה אזרחית, ישנו קשר הדוק בין השוטרים לבין החוקרים, בסופו של דבר השוטרים הם אלה שהרבה פעמים מגלים את העבירות השונות, ומשם החקירה עוברת לידי החוקרים המנוסים. בשלב הסופי, אחרי שהחשד מתאמת בבית משפט, עוברים החשודים לידיהם של מדריכי הכליאה בבתי הסוהר השונים של הצבא.

הרעיון של חקירת מצח הוא מן הסתם לא דבר ישראלי. בכל צבא יש מחלקה או פיקוד של משטרה צבאית, שמטרתו לשמור על הסדר והמשמעת בארגון. ההפרדה נוצרת בגלל שמדובר בחוקים וכללים שונים וכן בשביל לא ליצור מצב בו המשטרה מתערבת בנעשה בצבא. יש מקרים שבהם נדרשת התערבות חיצונית על מנת לקבוע היכן בדיוק לבצע את החקירה, במשטרה או בצבא.

לסיכום, חקירת מצח מהווה נדבך מאוד חשוב על מנת לשמור על המשמעת הצבאית. מנגד, על מנת שהמשטרה הצבאית תוכל לבצע את עבודתה כנדרש והחיילים יוכלו ליהנות מהזכויות שלהם, אזי שניתנת להם האפשרות והזכות לקבל כל הגנה וסעד משפטי, הן במהלך החקירה והן לאחריו, ככל הנדרש, כולל בהתנדבות.