ייפוי כוח מתמשך הוא הליך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 למנות עבורו מיופה כוח, על מנת שאם לא יוכל להיות כשיר לקבל החלטות חשובות, יוכל מיופה הכוח לקבל החלטות שונות בעבורו בעתיד. האדם שנותן את ייפוי הכוח רשאי לקבוע מראש הנחיות שונות למיופה הכוח באשר לדרך בה הוא מעוניין לנקוט, או להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא באשר להחלטות השונות.

ייפוי כוח מתמשך הוא החלטה חשובה שעושה אדם, בעמידה מול מצבי קיצון רפואיים או נפשיים, שאינו יודע כיצד הם יראו בהמשך. ההחלטה לרוב מלווה בהשפעה רגשית וחשוב לעקוב אחר תנאי ההליך המשפטי כדי לעשות זאת על הצד הטוב ביותר. לפעמים ממנה האדם מיופה כוח אחד לכל העניינים כולם, ולפעמים עשוי למנות מספר מיופי כוח, שכל אחד מהם יהיה אמון על עניין אחר, ויש להחליט מבעוד מועד על הסמכויות ומידת האחראיות של כל אחד מהם והאם יפעלו ביחד או בנפרד.

חשוב לדייק את הדברים שבמידה ויהיו מחלוקות, יהיה ברור מי ממיופי הכוח בעל הסמכות להחליט סופית בעניין הנידון. כמובן שחשוב שמיופה הכוח יעשה זאת מרצון מלא, ואין למנות מיופה כוח ללא רשותו.

למה משמש ייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי כוח מתמשך משמש בעיקר אנשים לפני פרוצדורות רפואיות, או בעת החמרה במצב רפואי או נפשי, שלא ניתן לאמוד את המשכו. בעת רגע של משבר, ניתנת למייפה הכוח היכולת לבחור מי מהאנשים הקרובים אליה, או אלה שלכל הפחות הוא נותן בהם אמון, יעשו הטוב ביותר עבורו, ועשויים לקלוע אל הדרך שבה הוא עצמו היה מבקש לעשות. יש כאן קו דק בין פרקטיקה לבין קרבה רגשית, ומייפה הכוח הוא אדם שעומד מול רגע שיותר מכל, הוא מסמל חוסר אונים, והוא מנסה להוציא מהסיטואציה את מירב השליטה שהוא יכול תיאורטית, להשיג. למיופה הכוח יש תפקיד גדול בשליחות אותו מייפה כוח, ובביצוע החלטותיו ובקשותיו, גם כשהוא עצמו לא יסכים איתן, אלא מתוך שיקול דעת כמובן, יעשה מה שהיה רוצה מייפה הכוח לעשות הוא בעצמו.

כיצד ניתן לערוך ייפוי כוח על פי חוק?

מייפה הכוח ומיופה הכוח שניהם, יחתמו על הטופס לייפוי כוח מתמשך במעמד גורם מוסמך בלבד, משמע עו”ד המוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך על פי החוק. שני הצדדים חותמים על הטופס במעמד זה כדי להבין את המשמעות של הטופס ושל ייפוי הכוח.

כמו כן, מיופה הכוח מחויב למספר תנאים על מנת להפעיל את ייפוי הכוח, בית היתר בדיקה פסיכיאטרית, הסכמה לטיפול פסיכיאטרי, הסכמה לאשפוז מבית חולים פסיכיאטרי וכן שחרור. חשוב לציין, שבמידה ולא נחתם הסכם זה בפני פסיכיאטר, ההתנגדות של מייפה הכוח תהיה תקפה, גם אם הסכים להליכים אלו מראש. תנאי זה חשוב שכדי שבמעמד החתימה ולפסיכיאטר, יבין מייפה הכוח את המשמעות שיש למיופה הכוח ולטופס עליו הם חותמים יחד.