ייפוי כוח הינו מסמך אשר נדרש כאשר אדם כלשהוא מעוניין למנות נציג מטעמו אשר יעשה במקומו ובשמו אחת או מספר פעולות משפטיות ואחרות  בתחום מסוים כלפי צד שלישי. מערכת המשפט בישראל מכירה במספר סוגים של ייפויי כוח שנבדלים ביניהם במשמעותם ובמטרות אליהם הם נועדו. יש יפויי כוח פשוטים ושגרתיים ואחרים מורכבים יותר.

ייפויי כוח מסוג אחד ניתן למטרות פשוטות ושגרתיות כמו: העברת טסט למכונית, העברת בעלות על רכב ועוד. כאן מספיקה חתימת האדם הנותן את ייפויי הכוח ולא נדרש אימות חתימה על ידי נוטריון או עורך דין. במשרד התחבורה מופיעה דוגמת החתימה של מיפה הכוח וניתן לאמת אותה בקלות.

ייפוי כוח מסוג אחר ניתן על ידי המייפה לבעלי מקצוע חופשיים דוגמת: רואי חשבון, סוכני ביטוח ועורכי דין. הם מטפלים בנושאים רבים של הלקוח, ובחלקם, מול רשויות מס הכנסה, הטאבו, חברות ביטוח ועוד. המייפה מאפשר להם לשאת ולתת מול המוסדות הללו, לקבל ולספק להם פרטים ומידע, לבצע פעולות בפוליסות הביטוח ובמסמכים אחרים, ובמקרים רבים, גם לסגור עימם נושאים שונים  הקשורים לתשלומים, להתחייבויות כספיות ועוד.

ייפוי כוח הניתן לעורך דין

ייפוי כוח אחר ניתן לעורכי דין בעת עסקאות מקרקעין. ייפוי כוח לרישום נכס בפנקסי הרישום בלשכת המקרקעין, למשל, נקרא בלתי חוזר משום שאינו מוגבל במועד הפקיעה ואינו ניתן לביטול. כאן אין צורך באימות חתימה על ידי נוטריון אלא נעשה על פי סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין.

ייפויי כוח אחר שניתן לעורך דין לטיפול בעניינים משפטיים הוא כללי ומאפשר לו לעשות את כל או מרבית  הפעולות הנדרשות בתחום מסוים לצורך ייצוגו. הוא טוב למקרים של הגשת תביעות משפטיות או כתיבת כתבי הגנה מפני תביעות כאלו ובתחומים משפטיים אחרים.

ייפוי כוח מסוג אחר הינו ייפוי כוח מתמשך. זהו מסמך משפטי שקשור לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. זהו תיקון לחוק שהיה קיים שנים רבות ונועד לפשט הליכים בתחום. עיקריו הם שכל בגיר יכול למנות נציג אחד או יותר שיטפלו בעתיד בענייניו ויבצעו בשמו את כל הפעולות המשפטיות הקשורות לענייניו הבריאותיים או  הפיננסיים. כאשר ובמידה והממנה מאבד את כשרותו המשפטית בגלל מחלה, זקנה ועוד, הרי שהאדם הממונה מתחיל במיידית לפעול בשמו. תיקון זה מייתר את הפרוצדורה המשפטית המסורבלת שהייתה קיימת עד אז כאשר מינוי אפוטרופוס היה אפשרי רק כאשר האדם הופך לסיעודי. לייפויי כוח מתמשך יש כללים ותנאים שונים שמעוגנים בחוק ויש לקיימם כלשונם.

ייפוי כוח אחר הוא זה שניתן לטיפול בחולה סופני הנוטה למות וכאשר ההנחה היא שהוא לא ישרוד מעבר ל 6 חודשים. הוא מחליף טופס רפואי משולב שחדל להיות בתוקף. הוא מיועד להעברת סמכויות לקבלת החלטות רפואיות למיופה הכוח.  ששת החודשים מחושבים ממועד החתימה על  ייפויי הכוח.

 

.