חרף הוראותיו הברורות של משרד הבריאות בנוגע לזכות ההורה בקבלת מידע רפואי אודות ילדו, אימצו שירותי הבריאות פרקטיקה אשר מנעה מן ההורה להגיע למידע. לאחרונה, נעשתה התערבות מצד ביהמ”ש במטרה למגר את התופעה. עוה”ד טל איטקין מסבירה על פסק הדין.

זכותו של הורה בקבלת מידע רפואי אודות ילדיו

בשנת 2013 הוציא משרת הבריאות הנחיה המורה לכלל הגורמים במערכת הבריאות, בדגש על קופות החולים, לאפשר לכל הורה בנפרד לקבל מידע הנוגע למצבו הרפואי של הקטין.

קופות החולים אמנם יישמו את ההנחיה אך אופן היישום פגע בזכותם של הורים רבים לקבלת מידע רפואי אודות ילדיהם. עד לפסה”ד שהתקבל לאחרונה, הורה אשר היה מעוניין לקבל בנפרד מידע רפואי בנוגע לילדיו נדרש לפנות בהתאם להנחיית משרד הבריאות לקופת החולים ולהגיש בקשה לקבלת המידע. בפועל, הורים רבים כלל לא היו מודעים להנחיה וכתוצאה מכך לא הכירו בזכותם לקבלת המידע הרפואי אודות הקטינים.

כתוצאה מן המצב האבסורדי שנוצר, הוגשה עתירה מנהלית המבקשת לחייב את קופות החולים לפעול ליידוע כל אחד מן ההורים בנפרד במצבו של קטין המטופל בידיהם. עיקר דרישתם של העותרים הייתה לחייב את קופות החולים לפרסם באופן ברור באתר האינטרנט שלהן נוהל אשר יבהיר להורה כיצד יממש את זכותו לקבלת מידע רפואי הנוגע לקטין.

השופטת אבניאלי קיבלה את העתירה וקבעה כי מעתה ואילך יהיו קופות החולים מחויבות לפרסם נוהל ברור ומסודר, אשר יורה להורים כיצד יוכלו לממש את זכותם לקבלת מידע רפואי אודות ילדיהם בנפרד. השופטת ציינה בהחלטה, כי אין זה הגיוני שבימים בהם הטכנולוגיה משתרעת על כל תחומי החיים, ידרשו ההורים לבצע חיפוש ארוך ומתיש באתרי קופות החולים בכדי לעמוד על זכויותיהם בכל הנוגע לילדיהם.

עורכת הדין טל איטקין מבהירה, כי יש לברך על ההחלטה הנ”ל. הנגשת המידע הרפואי והעלאת מודעותם של ההורים לזכותם בקבלת המידע הרפואי של הקטין גם במקרים בהם עסקינן בהורה שאינו משמורן, תסייע להורים לקחת חלק פעיל יותר בחיי הקטינים, ואף עשויה למנוע את ניצול כוחו של ההורה המשמורן לרעה, במצבים בהם משתמש ההורה בידע שברשותו לשם הפעלת לחץ על ההורה שאינו משמורן.

המאמר מוגש באדיבות משרד עו”ד טל איטקין – מומחים בדיני משפחה המעמד האישי והירושה