תביעה לשלום בית

על אף השם ההזוי משהו, הרי שתביעה לשלום בית היא לא יותר ולא פחות ממה ששמה מייעד לה. לרוב, נצפה שבתביעה המוגשת לבית המשפט, זוהי פתיחה של חזית קרבית ומלחמתית נגד צד אחד. אך במקרה זה של תביעה לשלום בית, האישה הוא הבעל תובעים דווקא לקבוע הסדר שלום ביניהם.

ניתן להגיש תביעה לשלום בית באמצעות פניה לבית הדין הרבני, לו מוקנית הסמכות הבלעדית לדון בכל הנוגע בנייני גירושין ונישואין. בתביעה זו, מבקש התובע מבית הדין שיעשו ככל שביכולתו לשקם את מערכת הנישואין בין בני הזוג.

במקרים רבים, הנסתר רב יותר מהגלוי, ואין רצון אמיתי וכן להביא לשלום בית ולקדם את שיקום מערכת היחסים; ייתכן שצעד זה ננקט שמהלך טקטי כחלק מניהול הליכי הגירושין.

קיימת אפשרות שתוגש תביעה לשלום בית כדי להפעיל לחץ על הצד המעוניין בגירושין. באם תביעה זו מתקבלת, הרי שבית הדין לא יחייב את תהליך הגירושין; מלבד זאת, בירור וניהול תביעה לשלום בית עשוי להימשך זמן מה, ומשך זמן זה, לא ניתן להתגרש. לפיכך אחד הצדדים, זה שמעוניין בהתשת הצד השני, עלול להביא לסחבת משפטית ולעיכוב תהליך הגט, או לכניעת הצד השני, רק כדי לקבל את הגט.

במידה שסבור בית הדין הרבני כי ראוי לחייב את הצדדים המעורבים לשוב לשלום בית, ביכולתו לקבוע תנאים ולחייב את הצדדים האמורים לגשת למטפל זוגי או לקבל ייעוץ נישואין.

בית הדין נוטה לעיתים לפסוק שעל הצדדים לשוב למצב של שלום בית – נטייה המופיעה בעיקר במקרים בהם מעורבים ילדים קטנים ועדיין קיים סיכוי לחזרת הצדדים לשלום בית; אולם במצבים בהם הצדדים כבר אינם חיים יחדיו, בית הדין עשוי לפסוק כי עליהם לשוב לחיות בשלום בית.

גירושין או הסכם שלום בית

במידה ששני המעורבים בפרשת תביעה לשלום בית מעוניינים בשלום בית, קיימת אופציה לעריכת הסכם, או גירושין. ההסכם קובע את הסכמת הצדדים על שלום בית, אולם מוסיף אלטרנטיבה, לפיה במידה שאחד הצדדים, או שניהם, מעוניין בגירושין, ייכנס לתוקפו חלק ההסכם הדן בגירושין ומסדיר אותם.

תביעה לשלום בית? הסכם לשלום בית!

הסכם זה הוא בעל יתרונות, אך גם חסרונות; ראשית כל, ההסכם בעייתי במידה שהרצון בשלום בית אינו שווה בין הצדדים, שהרי הצד המעוניין עלול להסכים לתנאים רעים יותר מבחינתו, רק לטובת שלום בית; זאת לעומת הצד שפחות מעוניין בכך, שיחתום על ההסכם עם הידיעה שיקיים אותו משך זמן קצר, שלאחריו ידרוש הפעלת הליך גירושין על-פי ההסכם ויזכה כך בהטבות שנקבעו קודם לכן.

עם כל האמור לעיל, באם שני הצדדים חפצים בשלום בית במידה שווה, הרי שהסכם כזה עשוי להוות אלטרנטיבה נהדרת, זאת בתנאי שישנה הגדרה ברורה לגבי "שלום בית", רוצה לומר – מהו תחום אחריותו של כל אחד מהצדדים (כדוגמא, בענייני ניהול ענייני הכספים, גידול וחינוך הילדים, מטלות הבית ועוד כהנא וכהנא).