הסכם ממון

עם או בלי קשר ישיר לשינוי המתרחש במעמדו של מוסד הנישואין, מסתבר כי לאחרונה, יותר ויותר זוגות נשואים מעוניינים לחתום ביניהם על הסכם ממון – זאת ללא קשר לאפשרות בה מי מהצדדים סבל בעבר מהליך מכוער של גירושין ומבקש להימנע מכך בפעם זו.

הסכם ממון – תפקידו להביא לסיום נעים יחסית והוגן לחיי הנישואין, מבלי שמי מהמעורבים ירגיש כי הונה. להלן מסמך קצר המפרט מספר עקרונות מהותיים אודות ביצוע אופטימאלי של הליך חתימה על הסכם ממון.

הסכם ממון – מהו?

החוק הישראלי קובע כי יש לחלק את רכוש בני הזוג באופן שווה ביניהם. על אף זאת, החוק עודכן לאחרונה וקובע כי חתימת על הסכם ממון לפני או במהלך הנישואין – אפשרית, כאשר תיקבע חלוקת הרכוש במקרה גירושין. לרוב, נחתם הסכם ממון במידה שאחד מבני הזוג נכנס לחיי נישואין עם הון או רכוש רב באופן יחסי מאלו של בני זוגו, או במקרים בהם בן הזוג אינו מעוניין במעורבות השני בעסקיו, במקרה שייפרדו בעתיד.

תהא הסיבה אשר תהא – על הסכם ממון להיות הוגן ומוסכם על-ידי שני הצדדים.

ההסכם, לאחר ניסוחו והסכמה עליו, מועבר לאישורם של נוטריון ובית משפט – הבודק שהצדדים אכן הבינו את מהות ההסכם וחתמו עליו מרצונם.

כמו כל הסכם חוזי אחר, הסכם ממון ניתן אף הוא לביטול, באם מוכח כי בוצעה הטעיה, עושק או כפייה על אחד הצדדים.

מה בין הסכם ממון לכתובה?

כתובה היא אמנם בעלת תוקף משפטי, אך אין היא מהווה הסכם ממון. במהותה, מציינת כתובה את זכויותיהם וחובותיהם של בני הזוג, תוך הגנה על האישה, אולם לא מעבר לזאת. בנוסף, הכתובה אינה הסכם ממון, זאת למרות שהיא כוללת נוסח תקני ונוקבת בסכומים, כיוון שאין היא יכולה להכיל מעבר לכך ובכך אין באפשרותה להכיל את הממון כולו שבידי בני הזוג.

סוגים של הסכם ממון

הסכם ממון טרום נישואין – הסוג הנפוץ, מנוסח, מוסכם ונחתם טרם החתונה.

הסכם ממון שלאחר נישואין מבוצע לאחר החתונה, במהלך תקופה הנישואים. סוג זה של הסכום ממון אינו דורש אישור נוטריון, אלם רק אישור בית דין רבני או בית משפט.

הסכם חיים משותפים מתייחס לבני זוג החיים יחדיו ללא נישואים. הם מכונים "ידועים בציבור", ומהסיבה שהם אינם מתכוונים להינשא, הרי שהסכם ממון יאפשר להם להגדיר את החיים המשותפים ואת חלוקת הרכש, במידה שייפרדו דרכיהם.

נסכם ונאמר, כי ניתן לראות הסכם ממון כמסמך שעשוי להסיר דאגות מלבם של בני זוג נשואים, לגבי מה שעשוי להתרחש בעתיד, במידה של פרידה אפשרית וכואבת. על אף כל האמור לעיל, ראוי ביותר לנסח הסכם ממון תוך חתימה עליו, בהשתתפות עורך דין מנוסה ומקצועי, הבקיא ללא עוררין בתחום זה, שידע לדאוג ליצירת הסכם איכותי, לטובת חלוקת רכוש הוגנת, ככל שיידרש.